Aisi kripa karo shri radhe, dijo vrindavana ko vasa

Aisi kripa karo shri radhe, dijo vrindavana ko vasa

Bhajan in Hindi:

एसी किरपा करो श्री राधे।
दीजियो वृन्दावन को वास।
वृन्दावन को वास बरसनो वास।।

भूख लगे तो मांगन जाऊ।
ब्रिज्वासिन के टुकड़े खाऊ।
प्यास लगे यमुना जल पियु।
सेवा कुञ्ज करू निवास।।

एसी किरपा करो श्री राधे।।

गोर्वन्धन परिकर्मा जाऊ।
मानसी गंगा खूब नहाऊ।
राधा कुंद और श्याम कुंद।
में नित उठ करू इशनान।।

एसी किरपा करो श्री राधे ।।

नंद गाव बरसाने जाऊं।
पीर पोखर मॉल मॉल नाहू।
मोर कुटी और गो वर वन।
में देखू रास विलास।।

एसी किरपा करो श्री राधे ।।

नन्द बाबा के द्वारे जाऊ।
बलदाऊ जी के दर्शन पाऊ।
बांके बिहारी जी के दर्शन।
करके जनम सफल हो जाये।।

एसी किरपा करो श्री राधे।।

वृन्दावन परिकर्मा जाऊ।
यमुना जी में रोज निहाऊ।
राधा वलब करू मंगला।।

बिहारी जी शिंगार।
एसी किरपा करो श्री राधे।।

Bhajan in English:

aisī kṛipā karo śrī rādhe dījo vṛndāvana ko vāsa।
vṛndāvana ko vāsa, dījo hari bhaktana ko sātha।

bhūkha lage bhikṣā kara lāū, vraja vāsīna ke ṭukaḍā pāū।
pyāsa lage yamunā jala pīke nidhuvana karū nivāsa।

govardhan parikamā lagāū, mānsī ganga prem se nahāū।
rādhā kuṇḍa aura kṛṣṇa kuṇḍa meń nitya karū snāna।

nanda-gāva barasāne jāū, rādhejū ke darśana pāū।
gahavara vana parikramā lagāū,।
dānakuṭī aura mānakuṭī pe dekhū rāsa vilāsa।

nanda bābā ke dvāre jāū, dāū bhaiyā ke darśana pāū।
pāvana sarovara prema se nahāū, ।
bāńke-bihārī ke darśana pāya ke hai jāya pūraṇa āsa।

Aisi kripa karo Shree Radhe…।

Suggested Read: Krishna Bhajan

Avatar for Deepak Kamboj

Deepak Kamboj

Deepak Kamboj is a Solution Architect and Technology Enthusiast and having 20+ years of hands-on experience in the IT industry. He writes articles about the technology, gadgets, social media and culture of India.